Participants

Francesc Muñoz

CCCb (c) Miquel Taverna, 2010

Francesc Muñoz és professor de Geografia urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1995 i director de l’Observatori de la Urbanització de la mateixa universitat. Especialista en urbanisme, planificació urbana i disseny d’estratègies territorials, va dirigir el Congrés Internacional Cerdà Postmetròpolis. Ha participat com a expert en missions del Consell d’Europa referides a aquestes qüestions i ha estat professor convidat en universitats estrangeres, a França, Itàlia o el Regne Unit. Ha estudiat la transformació actual dels paisatges urbans i metropolitans i ha publicat textos a França, Itàlia, Portugal, Eslovènia o el Regne Unit. El seu últim treball és el llibre urBANALización: paisajes comunes, lugares globales (Gustavo Gili, 2008).

Participa a