Participants

David Saurí

Geògraf, membre del Departament de Geografia i de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat director del Centre d’Estudis Ambientals de la mateixa universitat (2000-2003). La seva recerca gira entorn dels riscos naturals i tecnològics, la gestió de recursos hídrics i el canvi d’usos del sòl en espais mediterranis. El 2007 va rebre el Premi de Medi Ambient de l’Institut d’Estudis Catalans i Fundació Caixa Sabadell.

Participa a