Participants

Carles Llop

Director del departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC.

Arquitecte, professor de l’ETSAB i director del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. És director del Màster Desenvolupament Urbà i Territorial i del Postgrau d’Arquitectura i Urbanisme de Muntanya de la FUPC. Treballa en l’àmbit del planejament urbanístic amb els arquitectes Sebastià Jornet i Joan Enric Pastor, juntament amb els quals ha estat guardonat amb el Premi Nacional d’Urbanisme 2006 del Ministeri de l’Habitatge espanyol i amb el Premi Catalunya d’Urbanisme 2009.

Participa a