Participants

Aleida Assmann

Catedràtica de Filologia Anglesa de la Universitat Konstanz, membre del Centre for Interdisciplinary Memory Research, Essen (Alemanya).

Participa a