Activitat

Dimecres 19 Octubre, 19:30

Set utopies per a un món millor

Ignacio Ramonet. Director de Le Monde diplomatique en espanyol

El capital i el mercat han repetit durant gairebé trenta anys que eren ells, i no la gent, els qui feien la història i la felicitat dels homes. Ara se’ls ha de recordar que no sols l’economia és mundial: la protecció del medi ambient, l’ajut al desenvolupament, la necessitat de justícia social i la preocupació pels drets humans també són assumptes mundials. I correspon que siguin els ciutadans del planeta els qui finalment se’n facin càrrec.

Ignacio Ramonet, La catástrofe perfecta
Icaria editorial, Barcelona, 2010