Activitat

Divendres 24 Octubre, 17:00

Robert S. Boynton, Amira Hass i Carles Porta

El nou-nou periodisme

Des que fa trenta anys Tom Wolfe va publicar el manifest El nou periodisme, un nombrós grup d'escriptors ha continuat desenvolupant el periodisme literari nord-americà basat en el reportatge d'investigació. Avui dia, un nombre considerable d'autors, com ara Adrian Le-Blanc, Richard Preston i Susan Orlean, representa la maduració a la qual ha arribat aquest estil amb el "nou-nou periodisme".

Quines són les dificultats a les quals s'enfronta el periodisme d'investigació al nou segle? Quines paradoxes sorgeixen a l'hora d'investigar a "l'era de l'accés"? Quina és la situació en el context europeu? Totes aquestes qüestions exigeixen activar un debat sobre els dilemes que planteja el periodisme d'investigació al segle XXI.

Amb la participació de Carles Porta des de La Panera, Lleida, en el marc del projecte Anella Cultural.

Robert Boynton al Columbia College

Amira Hass a "Conversations with History", 2007.