Activitat

matí i tarda

Religió i desenvolupament. Reencantant el món des de l'Àfrica

Al continent veí es poden trobar tots els avatars de la modernitat i de les seves reinvencions, però presenten sovint formes sui generis i conviuen amb dinàmiques i estructures que, a un primer –i desinformat- cop d’ull, semblen anacròniques: manteniment d’estratègies comunitaristes, conspicuïtat d’una visió holista de la realitat...

Participants

Direcció: Albert Roca, professor d'Antropologia Cultural. Universitat de Lleida. Agrupament sobre la Recerca i la Docència d’Àfrica (ARDA)

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Partícula Psi, Ciència Oberta, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Nou Activisme, Ciberesfera

Crèdits

Organitza
Consorci de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona
Altres crèdits:

Patrocina: Institut Catalunya-Àfrica, Banco de Santander, Casa Àfrica, Universitat de Lleida