Activitat

Dijous 12 Desembre, 17:00

Pere Gimferrer

L’obra de Jorge Luis Borges i la seva influčncia en la nova generació literŕria a Espanya

La conferència tracta de la influència de Borges en les generacions sorgides a partir dels anys seixanta en la literatura hispànica.