Activitat

Dissabte 21 Octubre, 12:30

Paul Karasik

Taller de còmic i narrativitat

El coadaptador gràfic de la novel·la de Paul Auster La ciutat de vidre (1994), Paul Karasik, intercanvia impressions sobre aquest llibre amb
els membres del club de lectura de còmic de la Biblioteca Ignasi
Iglesias-Can Fabra i comenta els treballs que han preparat els alumnes
de l'Escola Joso de Barcelona.