Activitat

20:30h. i 19:00h.

Nicolás Buenaventura

Quan l’home és la seva paraula

A través de la narració oral escenificada, el colombià Nicolás Buenaventura relata històries que procedeixen de diverses tradicions orals del món.