Activitat

Horari del curs: matí i tarda.

Migracions i relacions entre estats: un model esgotat?.

La migració i els paísos d’origen: solució o problema?. Calen polítiques globals: que dibuixin un projecte migratori que tanqui el cercle “país d’origen, país d’arribada, país d’origen”; Que estableixin la implicació dels governs en aquest model i que replantegin els convenis de regulació de fluxos migratoris. Es tractarà l’experiencia de la zona Andina

 

Participants

Director: Joaquim Giol - delegat de migracions del Bisbat de Girona

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme
Enllaços
Programa del curs

Informació pràctica

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5. 08001 Barcelona. Tel. +34.933.064.100. http://www.cccb.org/now/cat/

Data: Del 29 de novembre a l'1 de desembre de 2007

Horari d'obertura de l'espai:
Dijous 29 de novembre, obert de les 17 h a les 21.30 h
Divendres 30 de novembre i dissabte 1 de desembre, obert de les 11 h a les 22 h

Entrada lliure a totes les activitats
Inscripció prèvia als tallers: Tel. 933.064.135. E-mail: seducatiu@cccb.org.
El CCCB es reserva el dret de modificar la programació per motius de força major.


En el marc del projecte Anella Cultural, participen a NOW l'Institut Municipal d'Acció Cultural, Lleida; el Museu de Granollers; el Teatre Principal, Olot, i el Centre d'Art Cal Massó, Reus

Crèdits

Organitza
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch
Altres crèdits:

Patrocina: Fundació Bisbe Tomàs de Lorenzana