Activitat

matí i tarda

La naturalesa del temps, de la física a la psicologia.

Direcció: Marsal Gavaldà

Què és el temps? Qui o què el fa córrer? Com és que ens podem moure lliurement en ambdós sentits de les tres dimensions de l'espai (esquerra - dreta, endavant - endarrera, amunt - avall) però el temps sembla avançar inexorablement i en un únic sentit? Per què, a mesura que ens fem grans, sembla que el temps passi més de pressa? I està comprovat que, en una situació de perill, tenim la sensació que el temps s'alenteix?

Aquest curs, per mitjà de ponències i discussions a càrrec de físics, neurocientífics, i psicòlegs de renom mundial, abordarà totes aquestes preguntes i explicarà els darrers descobriments científics respecte la naturalesa del temps i la percepció que en tenim els humans, tant des del punt de vista de la física (contínuum espai-temps, fletxa del temps, causalitat, entropia) com de la neurociència i la psicologia (neurologia de la percepció i l'aprenentage del temps, dilatacions temporals, i altres transtorns en la percepció del temps).

 

Programa


Dilluns 6 d'octubre

9:00 - 9:30 h: Inauguració

9:30 - 11:00 h: Temps i computació. Marsal Gavaldà, doctor en tecnologies del llenguatge i de la informació per la Carnegie Mellon University i Director d'Incubació i Principal Language Scientist de Nexidia, Inc. (Atlanta, EUA).

11:00 - 13:00 h: La física del temps: Fletxa del temps, termodinàmica, cosmologia, i retrocausalitat en la mecànica quàntica. Huw Price, físic i filòsof, director del Centre for Time, Department of Philosophy, University of Sydney (Austràlia), i autor de Causation, physics, and the constitution of reality: Russell's Republic revisited, i de Time's arrow and Archimedes' point: New directions for the physics of time.

15:00 - 17:00 h: Temps i cervell (I): Relació entre temps subjectiu i temps neuronal. David Eagleman, neurocientífic, professor dels Departaments de Neurociència i Psiquiatria del Baylor College of Medicine (Houston, EUA), i autor de Dethronement: The Secret Life of the Unconscious Brain.

 

Dimarts 7 d'octubre

9:00 - 11:00 h: Temps i cervell (II): Mecanismes neuronals i representació psicològica d'informació temporal. Domenica Bueti, psicòloga i neurocientífica cognitiva, investigadora al Neuroimaging Laboratory de la Fondazione Santa Lucia (Roma, Itàlia), i autora de The sensory and association cortex in time perception.

11:00 - 13:00 h: La psicologia del temps: Percepció del temps i felicitat. Stefan Klein, físic, divulgador científic, i autor de bestsellers com ara Zeit: Der Stoff aus dem das Leben ist (Temps: Allò de què la vida està feta), Die Glücksformel (La fórmula de la felicitat) i Alles Zufall (Tot és atzar).

15:00 - 17:00: Taula rodona amb tots els ponents: "Tempus fugit".

 

Direcció: Marsal Gavaldà, Doctor en tecnologies del llenguatge i Principal Language Scientist de Nexidia Inc. Atlanta, USA.