Activitat

De les 9,00 a les 18,00 h

La construcció d’un nou dret social: la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència

Aquest curs es proposa analitzar el desenvolupament del sistema de prevenció i atenció a la dependència a Europa, a Espanya i especialment a Catalunya, i el seu impacte en les persones amb dependència, les persones cuidadores i els i les professionals del sector. S'abordaran els temes de planificació i gestió; coordinació sociosanitària; investigació i recerca; el rol de la iniciativa social i la participació de les entitats.  

 

 

L'accelerat procés d'envelliment de la població ha generat un augment de les persones afectades per situacions de dependència. Les creixents necessitats d'atenció han coincidit amb una crisi dels sistemes de recolzament informal, motivada per dos grans transformacions socials simultànies: els canvis de model de família i la creixent incorporació de les dones al mercat laboral.

L'envelliment de la població representa una oportunitat i un repte per als poders públics, els quals han de crear les condicions socials que permetin arribar a edats avançades en bones condicions de salut i de benestar, i atendre amb qualitat les situacions de dependència.

La Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, en vigor des de l'1 de gener del 2007, i la nova Llei catalana de Serveis Socials, que ha entrat en vigor el passat 1 de gener del 2008, suposen el reconeixement del dret subjectiu i universal a la prevenció i a l'atenció a la dependència.

Participants:

Mayte Sancho. Observatorio de personas mayores. IMSERSO
Manfred Huber. Director Health and Care. European Centre for Social Welfare Policy and Research. Viena
Laura Coll. Fundació Institut Català de l'Envelliment. UAB
Marco Inzitari. Fundació Institut Català de l'Envelliment. UAB
Roser Aguilar. Consorci Hospitalari de Catalunya
Àngels Nogué. Coordinadora de l'Àrea de Benestar Social. Diputació de Barcelona
Antonio Jiménez Lara. Expert en atenció a la dependència. Coautor del Llibre Blanc
Núria Fustier. Directora del programa de Qualitat. Àrea de Benestar Social. Diputació de Barcelona
Josep A. Domínguez. Director del programa de Serveis d'Atenció Domiciliària. Àrea de Benestar Social. Diputació de Barcelona
Pilar Rodríguez. Directora de l'Àrea Sociosanitària de l'Associació pel Benestar i Desenvolupament
Encarna Grifell. Regidora de Serveis Socials. Vilanova i la Geltrú
Pilar Martínez. Directora del Programa de Gent Gran. Àrea de Benestar Social. Diputació de Barcelona
Susanna Roig. Directora de Gent Gran i Atenció a la Dependència. Creu Roja de Catalunya
Imma Fernández. Presidenta de la Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer de Catalunya (FAFAC)
Eulàlia Cucurella. Presidenta de l'Associació Alzheimer de Catalunya
Feliciano Villar. Professor del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de Barcelona
Albert Serra. Professor del Departament de Política d'Empresa. ESADE
Blanca Cía. Periodista. El País
Javier Yanguas. Director de I + D. Instituto Gerontológico Matía
Ignacio Montorio. Professor del Departament de Psicologia biològica i de la salut. Universidad Autónoma de Madrid
Antoni Salvà. Director de la Fundació Institut Català de l'Envelliment. Universitat Autònoma de Barcelona
Antoni Rivero. Fundació Institut Català de l'Envelliment. Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

Participants

Director del curs: Antoni Salvà. Director de la Fundació. Institut Català de l’Envelliment. Universitat Autònoma de Barcelona

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme
Enllaços
Web CUIMPB-Centre Ernest Lluch