Activitat

Divendres 13 Desembre, 19:30

Juan José Saer

Narracions, poemes i altres objectes reals

Un diàleg amb Edgardo Dobry sobre els problemes actuals de la creació literària. La determinació i la transició crítica entre els gèneres: narrativa, poesia i assaig. La literatura: art o mercaderia? Forma o format? La posició de l'escriptor respecte al públic i del públic respecte a l'escriptor.