Activitat

Dissabte 24 Març, 19:30

(in)tangibles: nanopercepció i món quàntic

David Peat, un dels pioners en la connexió entre física quàntica i psicologia, dialoga amb l'artista Victoria Vesna, preocupada per la influència de la innovació científica i tecnològica en la percepció de la realitat.

 

Fer tangible amb els nostres sentits el que passa a escala nanomètrica ens fa més conscients d'un ordre implicat desconegut en la vida quotidiana. En l'àmbit de l'art i de la ciència, la percepció en diferents àmbits és el que pot respondre a les controvèrsies entre allò material i allò metafísic que actualment tenen atrapades ambdues cultures. Una aproximació des de la percepció més subtil en el treball artístic fins als preceptes de la física quàntica, podria reemplaçar el materialisme reduccionista per una visió que permetés un nou enfocament al binomi art/ciència i també una espiritualitat sense dogmes per al món contemporani.
Participants
Ponents:
F. David Peat, Victoria Vesna
Moderador:
Raquel Paricio
Coordinador:
Raquel Paricio
Temes
Ciència Oberta
Espai CCCB
Hall
Material addicional
cincia_oberta__vesnapeat.pdf (82.5 KB)

Informació pràctica

Espai CCCB

Hall

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5. 08001 Barcelona. Tel. +34.933.064.100. http://www.cccb.org/now/cat

Data: Del 22 al 24 de març del 2007

Horari d'obertura de l'espai:
Dijous 22 de març, obert de 17h a 21:30h
Divendres 23 i dissabte 24 de març, obert d'11h a 21:30h

Entrada gratuïta a totes les activitats
Inscripció prèvia al taller a la Oficina de Cursos: Tel. 933.064.133 / e-mail: cursos@cccb.org.
El CCCB es reserva el dret de modificar la programació per raons de força major.