Activitat

Dijous 12 Juny, 19:00

I+C+i - L’escena futura

Amb Roger Bernat, Óscar Dasi, Xavier Mercè, Àlex Rigola, José Antonio Sánchez i Ricardo Szwarcer

El ritme vertiginós del canvi tecnològic afecta també l’escena contemporània, i aguditza la sensació que hi ha una "crisi" en els formats de les arts de la representació, que estarien perdent la seva vigència. Sobre la base d’un marc teòric de referència que donarà compte de la situació actual, un grup de creadors, teòrics i gestors de les arts escèniques exposarà i confrontarà visions i identificarà reptes i oportunitats amb la intenció de contribuir a la interpretació del present i a una reorientació de la praxi teatral.