Activitat

Diumenge 26 Octubre, 11:30

Felipe Villa, Ferran Espada, Fuad Saou, Javier Bonomi, Javid Mughal i José Manuel Jarque

Periodisme, proximitat i cohesió social

Els mitjans de comunicació del segle XXI, actuen com a dinamitzadors socials interculturals?