Activitat

Dissabte 27 Març, 19:00

Explorant les implicacions de les tecnologies mòbils en la cultura urbana contemporània

La telefonia mòbil, a banda d’oferir serveis innovadors en el camp de la comunicació, contribueix al creixement econòmic i al desenvolupament social. L’evolució de la Societat de la Informació transcorre paral·lela als avenços tècnics dels mòbils, doncs no només es consumeixen continguts, sinó que també són generats pels propis consumidors. Quins avantatges ens proporciona aquesta nova tecnologia? Quines implicacions té en la nostra vida quotidiana i en la nostra capacitat de creació?

Informació pràctica

Espai CCCB

Hall

Horari d'obertura de l'espai:
Dijous 25, divendres 26 i dissabte 27 de març, obert de les 11 a les 22 h

Per a consultes i comentaris contacteu amb now@cccb.org

Entrada lliure a totes les activitats
Inscripció prèvia als tallers: tel. 933 064 135. A/e: seducatiu@cccb.org
El CCCB es reserva el dret de modificar la programació per motius de força major.

CCCB
Montalegre, 5. 08001 Barcelona. Tel.: +34 933 064 100. www.cccb.org/now