Activitat

Drap-Art'09

Festival Internacional de Reciclatge Artístic

Ara que es perfila, cada vegada amb més claredat, un panorama desolador provocat per un desenvolupament global insostenible, Drap-Art considera que és imperatiu animar les noves generacions a utilitzar el reciclatge, no només com un recurs de crítica, sinó com una eina per a la transmutació de la protesta en propostes positives, que són les llavors d'un món més sostenible.

Drap-Art'09 vol mantenir les seus implicades al 2008 i, més enllà del CCCB, tornar a involucrar el FAD, amb la intenció d'ubicar-hi projectes de work in progress i intervencions, així com el MACBA en un projecte de col·laboració que s'està gestant amb l'agenda 21 escolar: exposar les obres realitzades per nens i nenes de les escoles de l'agenda 21 de Barcelona durant l'any en tallers conduïts per artistes vinculats a Drap-Art.

Crèdits

Organitza
Drap Art Associació
Altres crèdits:

Amb la col·laboració de CCCB, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el Centre Català del Reciclatge, l'Agència de Residus de Catalunya, els Serveis Urbans i Medi Ambient, el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, l'Institut de Cultura de Barcelona, el Departament de Benestar i Família i la Secretaria per a la Immigració