Activitat

Dijous 27 de novembre de les 17:30 a les 21:30h
Divendres 28, dissabte 29 i diumenge 30 de novembre, d'11 a 21:30h

De tota la gent a tot el món...

La companyia teatral britànica Stan's Cafe presenta la seva instal.lació performativa De tota la gent a tot el món..., una construcció visual d'estadístiques en les quals s'usa l'arròs per representar éssers humans: cada gra és una persona.

 

Fent servir 2.000 kg d'arròs, els actors de la companyia pesen i amunteguen aquest aliment bàsic per quantificar informació diversa que gira entorn dels set temes NOW: quantes persones usen energia solar a Barcelona?, quantes fan treballs de voluntariat al territori espanyol?, quants metges hi ha?, i soldats?... Les estadístiques i la seva superposició expliquen històries que poden ser commovedores, xocants o divertides, i que provoquen una reflexió interactiva amb el públic durant els quatre dies de durada de la performance.

En aquesta obra es barregen elements provinents del treball de laboratori, les ciències socials i el treball rigorós i minuciós d'un procés industrial. A mesura que es desenvolupa el treball, es va construint un paisatge escultural de piles d'arròs en evolució constant, sovint gràcies a la interacció amb el públic, a qui s'anima a participar compartint històries, interessos o suggeriments de noves estadístiques mentre descobreixen, entre les piles d'arròs massives, els enllaços subtils entre l'individu i la comunitat, l'àmbit local i el global, el proper i la resta del món.

Participants
Director:
Stan's Cafe
Amb la participació dels membres de la companyia Craig Stephens, Jack Trow, Jake Oldershaw i Christine Dugrenier, i d'Imma Ávalos i Quelic Berga.
Temes
Ciència Oberta, Cultura Emergent, Art Ara
Espai CCCB
Hall
Enllaços
Pàgina web de la companyia Stan's Cafe

Informació pràctica

Espai CCCB

Hall

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5. 08001 Barcelona. Tel.: +34 933 064 100. http://www.cccb.org/now

Data:
Horari d'obertura de l'espai:
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5
08001 Barcelona

Horaris: dijous 27 de novembre de 17 a 21.30 h; divendres 28, dissabte 29 i diumenge 30, d'11 a 21.30 h
Entrada gratuïta
Vestíbul i auditori del CCCB

Entrada lliure a totes les activitats
Inscripció prèvia als tallers: tel. 933 064 135 o seducatiu@cccb.org.
El CCCB es reserva el dret de modificar la programació per motius de força major.

Crèdits

Patrocini
British Council