Activitat

Dijous 15 Maig, 20:30

Dies Celestes

Des dels exquisits experiments formals de Hollis Frampton, fins a l'observació gairebé científica de Stratman i les incansables exploracions del cel i la Terra de Liotta, aquesta sèrie d'obres ens acosta a un moment de la història del coneixement en el qual la poesia i la ciència formaven part d'un mateix tipus de saviesa. D'aquesta manera, les pel·lícules d'aquesta sessió parteixen d'allò poètic, del cinema art, per acostar-se com a artistes a les exploracions de la realitat que proposa la ciència.


Lemon, Hollis Frampton. EUA, 7min, 16 mm
On the Various Nature of Things, Deborah Stratman. EUA, 25 min, 16 mm
Muktikara, Jeanne Liotta. EUA, 1999, 11 min, 16 mm,
Observando el cielo, Jeanne Liotta. EUA, 2007, 17 min, 16mm (banda sonora de Peggy Ahwesh)