Activitat

Dijous 19 Abril, 19:30

Conversa amb Paul Preston

«Entorn de l’holocaust espanyol»

La publicació l’any passat de l’obra de Paul Preston El holocausto español (Debate, 2011), sobre la repressió durant la guerra civil espanyola i la immediata postguerra, va ser rebuda unànimement com un esdeveniment historiogràfic de primer ordre. Preston hi reconstrueix l’atmosfera dels anys trenta, en què es va incubar l’odi que va esclatar durant la guerra i l’erupció de la violència que es va produir des del 18 de juliol de 1936 fins als primers anys quaranta Hi detalla, també, les massacres comeses per l’exèrcit franquista al llarg del seu avanç, els excessos en la rereguarda republicana i la repressió que va imposar Franco després de la fi de la guerra.

En aquesta conversa amb Monte Armengou, l’historiador anglès oferirà la seva visió sobre un dels períodes més foscos del segle XX espanyol.