Activitat

Aquest mes, Emmanuelle Lippé & Bertil Dubach

QU'EST-CE QU'UN ÉTRANGER?ET QU'EST-CE QUE SON CONTRAIRE?FULL INSTINCT 2007

 

Què és un estranger? I què és el seu contrari? Un conegut?
L'Etoile Noireés un documental poètic i filosòfic sobre la immigració, filmat a París i Amsterdam, on es planteja el significat de la paraula estranger. En un moment de plena reforma de les lleis sobre immigració a tot Europa, aquest documental revela d'una forma simple i commovedora el punt de vista d'aquesta gent a qui anomenem estrangers.

L'Etoile Noire és la primera pel·lícula del cineasta Bertil Dubach i de la poeta Emmanuelle Lippé. Els autors no amaguen la seva subjectivitat i barregen la forma tradicional de les entrevistes al carrer amb la poesia i els interludis musicals. La concepció de la poesia i del guió es va fer durant el rodatge. Les imatges alimentaven les paraules; les paraules alimentaven les imatges.

La pel·lícula busca la ressonància d'allò que experimenta la gent, expressat amb els seus propis mitjans.

L'Etoile Noire va ser nominada l'abril de 2007 per al premi «Golden Sheaf Award», en la categoria Documentary Point of View al festival de Yorkton, el Canadà. D'altra banda, també s'ha projectat al festival de cinema Antimatter Filmfestival de Victoria, el Canadà.

L’ETOILE NOIRE. 28 min. / Canadà - Països Baixos 2007

Crèdits:
Bertil Dubach - càmera i edició / Emmanuelle Lippé - càmera i so / Rob Dul - mescla de so / Lajko Félix - música original / Poesia escrita i llegida per Emmanuelle Lippé