Activitat

Dilluns 08 Octubre, 19:00

Baudrillard i els seus mestres

Seminari a càrrec de Joan Pipó Comorera

El seminari està plantejat com un acostament a la experiència teoritzadora d'un dels autors més reconeguts i polèmics del panorama filosòfic internacional, una vegada que aquesta ha quedat definitivament tancada, degut a la seva recent desaparició física. Però aquesta aproximació la farem amb una especial atenció a les reflexions prèvies realitzades per un grup molt heterogeni d'autors, els diagnòstics dels quals varen ésser contemplats i emprats creativament per Jean Baudrillard.

 

Però aquesta aproximació la farem amb una especial atenció a les reflexions prèvies realitzades per un grup molt heterogeni d'autors, els diagnòstics dels quals varen ésser contemplats i emprats creativament per Jean Baudrillard.

I és que a la llista dels que varen ser els seus mestres inspiradors es poden trobar creadors i practicants de la crítica ideològica, pensadors de la tècnica, teòrics dels mitjans de comunicació, analistes de la psicopatologia estatutària, filòsofs i etnògrafs bel·ligerants amb el concepte d'utilitat consolidat en la cultura occidental i, també, escriptors especialitzats en la subversió dels límits de la realitat.

* Les vides, les obres i les pel·lícules de Jean Baudrillard
* Marx, Barthes i Baudrillard.
* Mumford, Simondon, Galbraith i Baudrillard.
* Anders, Boorstin, Debord, McLuhan i Baudrillard.
* Mandeville, Veblen i Baudrillard.
* Nietzsche, Bataille, Klossovski, Mauss, Lévi-Strauss, Shallins i Baudrillard.
* Jarry, Artaud, Chamisso, Cannetti, Borges, Macedonio F. i Baudrillard.