Ves al contingut principal
Don Quijote, Luis Tasso, 1894.

PLACES EXHAURIDES PER A LA MODALITAT PRESENCIAL.

Institut d’Humanitats

El Quixot, I

Lectura i interpretació d’un clàssic

Cursos i tallers

Aquest curs proposa la lectura atenta, capítol a capítol, de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605), una lectura sensible als múltiples camins que aquesta obra explora i sobre els quals la posteritat literària hi ha tornat ara i adés. Aquesta proposta incorpora necessàriament la pregunta sobre el lloc que correspon als clàssics en l’educació, la cultura i la vida del nostre temps. De la mà de Gonzalo Pontón, col·laborador destacat de les successives edicions del Quixot de l’Instituto Cervantes i expert en literatura moderna europea, iniciem així un projecte que portarà a llegir amb el mateix deteniment la segona part de l’obra, El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (1615).

La lectura de la Primera part del Quixot es reparteix en sis trobades mensuals, encapçalades per una sessió introductòria en la qual es plantejaran qüestions generals sobre l’obra, la seva rellevància i actualitat. En les cinc sessions de lectura, cada bloc de capítols s’agrupa en torn a un assumpte d’especial significació, encara que evidentment s’abordaran altres aspectes. El ritme de lectura mensual se situa en torn a les 110 pàgines. Prèviament a cada sessió es facilitaran indicacions específiques per abordar amb profit la lectura i orientar-la cap a allò que es tractarà a l’aula.

 

Edició recomanada:

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, edició de l'Instituto Cervantes dirigida per F. Rico (1605, 1615, 2015), Real Academia Española, Madrid, 2015, 2 vols.

 

16.01.2023
Introducció: el Quixot i la novel·la moderna
 
En la sessió introductòria plantejarem una sèrie de qüestions bàsiques per situar la seva obra i la seva empremta en la nostra cultura: Cervantes en torn al 1600; el procés de gestació de la novel·la; les principals interpretacions del Quixot; pervivència i actualitat de l’obra. Considerarem també la significació del pròleg i els versos preliminars, que el lector troba al principi de la novel·la, però que va ser l’últim que Cervantes va escriure.
 
13.02.2023
Com es fa una novel·la? (capítols 1-10)
 
Aquesta primera part de l’obra comprèn els capítols més coneguts pels lectors: la caracterització de l’hidalgo i la seva bogeria, la primera sortida, l’escrutini de la biblioteca, l’aventura dels molins, la del biscaí. En ells s’hi estableixen les regles del joc paròdico-còmic amb què la novel·la comença, les possibilitats del qual es multipliquen gràcies a la integració de Sancho en el relat.
 
13.03.2023
Pastors, ventes i camins (capítols 11-21)
 
Aquests capítols contenen alguns dels episodis millor travats, més memorables i divertits: l’aventura dels ramats, les peripècies que se succeeixen a la venda de Palomeque, la dels batans, la de l’elm de Mambrino. Els precedeix un interludi pastorívol de sabor tràgic, amb el que Cervantes torna a un gènere narratiu que havia cultivat en els seus orígens com a escriptor i que l’acompanyaria sempre.
 
24.04.2023
Altres vides, altres veus, altres perspectives (capítols 22-31)
 
Amb l’aventura de les galeres, Cervantes dona entrada a la seva particular interpretació de la picaresca i assenyala a més un canvi de rumb narratiu, que porta els protagonistes a internar-se en les profunditats de Sierra Morena. Allí adquireixen relleu altres personatges, i el joc entre literatura i vida es torna més complex, en permanent complicitat amb el lector.
 
29.05.2023
Relacions perilloses (capítols 32-42)
 
Constitueixen el nucli d’aquesta secció dues històries extenses en què don Quijote i Sancho no tenen més paper que el d’espectadors: El curioso impertinente, una matisada variació sobre el tema de l’amistat i la temptació, i El capitán cautivo, relat novel·lesc travessat per l’experiència biogràfica de l’autor. Com a frontissa entre ambdós se situa el cèlebre discurs de les armes i les lletres.
 
12.06.2023
Allò vertader, allò fingit, allò verosímil (capítols 43-52)
 
Els afers de la venda culminen amb l’episodi del “baciyelmo”, fantàstic joc de perspectives, i amb l’encantament de don Quijote. En el camí de tornada a la vila, la conversa entre hidalgo i mossèn amb un canonge toledà fa explícites les idees cervantines sobre la literatura i sobre el pacte amb el lector que aquesta exigeix. La novel·la es tanca deixant oberta la possibilitat d’una continuació.

 

 

Participants: Gonzalo Pontón Gijón

Aquesta activitat forma part de: Institut d'Humanitats. Curs 22/23, Institut d’Humanitats

També et pot interessar

Organitza

Col·labora