Ves al contingut principal

Joan Guardia

Joan Guàrdia, professor a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, membre del Institut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C); del Grup de Recerca Tècniques Estadístiques Avançades Aplicades a la Psicologia, i del Grup Interdisciplinari de Reflexió i Solucions Matemàtiques per a Entitats.

Catedràtic de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona  i adscrit a l’àrea de coneixement de Metodologia de les Ciències del Comportament, en la qual exerceix la seva activitat docent des del 1984 en els tòpics propis de la metodologia d’investigació en psicologia. Doctor en Psicologia per la mateixa universitat, va cursar estudis de postgrau en Statistical Data Analysis a la Universitat d’Essex (Anglaterra). Durant aquest període ha participat en més de vint cursos de doctorat (nacionals i internacionals), ha estat professor convidat en diverses universitats i ha impartit més de cent seminaris en àmbits propis de la seva activitat investigadora en universitats europees i americanes. La seva activitat investigadora l’ha portat a la direcció de més de vint tesis doctorals, tant en la seva pròpia universitat com en d’altres i a la presentació de més de dues-centes comunicacions en congressos i reunions científiques, així com a la publicació de més de quaranta llibres i capítols i finalment a la generació de més de cent cinquanta articles científics, dels quals més de cent vint en revistes indexades i més de cent en revistes pròpies del Journal Citation Reports. Actualment és el coordinador responsable del Grup Consolidat de Recerca (SGR 388) sobre Tècniques Estadístiques Avançades Aplicades a la Psicologia (www.ub.edu/gteaap) i també del Grup d’Innovació Docent Consolidat (UB/024) sobre Aprenentatge de la Estadística en Salut (http://www1.ub.edu/gid-estadistica/).

Actualització: 21 març 2014

Ha participat en

Big data en l’estudi del cervell

A càrrec d'Albert Barqué i Joan Guardia