Ves al contingut principal

Vincent Descombes

Vincent Descombes és filòsof. Professor de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) a París, les seves línies de recerca principals giren al voltant de la filosofia pràctica des d’un angle analític de procedència netament wittgensteiniana. En aquesta direcció ha elaborat una teoria molt detallada de l’acció, el judici moral, el subjecte… Darrerament ha meditat molt especialment sobre qüestions relatives als usos polítics contemporanis de la paraula identitat i d’altres paraules que en deriven. En aquest context, ha mirat d’aclarir i replantejar els debats actuals sobre els individus col·lectius. Ha publicat molts llibres, entre els quals destaquen: Le même et l’autre. Quarante-cinq ans de philosophie française (1933-1978) (Minuit,  1979); Proust. Philosophie du roman (Minuit, 1987); Les institutions du sens (Minuit, 1996); Le complément du sujet (Gallimard, 2004); Dernières nouvelles du moi (amb Charles Larmore, PUF, 2009); Exercices d’humanité. Dialogue avec Philippe de Lara (Les dialogues des petits Platons, 2013) i Les embarras de l’identité (Gallimard, 2013).

Actualització: 18 novembre 2014

Ha participat en

Més enllà de la identitat

Conferència de Vicent Descombes i Daniel Weinstock