Ves al contingut principal

Itineràncies

Pantalla Global

Centro de las Artes de Monterrey

L’objectiu de l’exposició és mostrar el poder de la pantalla en totes les seves vessants: seducció, espectacle, creació d’arquetips i models, informació, comunicació, capacitat de shock, interactivitat, vigilància, etc... Uns poders que, amb els avenços tecnològics, no deixen de renovar-se, d’augmentar, de difractar-se a partir del format inicial, el de la gran pantalla cinematogràfica, fins arribar a l’actual proliferació de pantalles. Pantalles presents a tot arreu i en tots moments, pantalles que permeten veure-ho i fer-ho tot: pantalla de TV, pantalla de vídeo, pantalla tàctil, interactiva, lúdica, informativa, pantalla espia... La pantalla s’ha convertit en un element constitutiu de les societats hipermodernes.

L’exposició vol mostrar també com aquest poder que ha passat de la gran pantalla de cinema a totes les formes de pantalles digitals, ho ha fet imposant el seu model: el model-cinema o cinevisió, i que ha estat un fenomen a nivell planetari, creant un món fet de pantalles i unes pantalles que creen el món.

Però més enllà d’aquesta cinevisió, la pantalla s’ha convertit en la porta d’accés al món. No només tots els aspectes de la vida quotidiana passen per la pantalla, sinó que la relació amb la ciutat, la cultura, el coneixement són tributaris d’allò que les pantalles vehiculen i transmeten. I el fenomen encara és més poderós perquè és globalitzat i instantani: la pantalla no crea únicament un altre món, il·lusori i espectacular, sinó que ens n’obre l’accés.

Produeix