Ves al contingut principal

Les idees i el món

Conferències Duo, La Pedrera-CCCB

La gran aspiració del pensament no ha estat només comprendre el món, sinó ampliar constantment el sentit del que és possible: redibuixar-ne els límits, il·luminar les zones de foscor, crear nous espais per encabir el que encara és impensable. Aquesta revolta permanent del pensament, la negació a acceptar el món tal com és, ha ampliat radicalment el que coneixem i ha modificat les nostres condicions de vida a través de la ciència i de l’art, de l’ètica i de la política. Cal reivindicar la reflexió, ja sigui filosòfica, científica, literària o artística, com l’eina principal per entendre i donar forma a la realitat que ens envolta. Només si les grans idees de la filosofia tornen a entrar a la vida pública podrem replantejar-nos conjuntament el sentit i el propòsit de la vida col·lectiva. 

«Les idees i el món» és un cicle organitzat conjuntament per la Fundació Catalunya-La Pedrera i el CCCB amb la intenció d’apropar l’experiència i la veu de pensadors destacats tant als adults com als joves. Per aquest motiu, cadascun dels participants oferirà la conferència que s’indica en aquest programa i, l’endemà, una especialment dedicada a grups de joves d’entre 15 i 18 anys. Els centres educatius interessats poden tramitar les inscripcions a les conferències per a joves a través del Servei educatiu del CCCB (seducatiu@cccb.org / 933.064.135) o a www.lapedrera.com fent l'enllaç al Google docs d'inscripció.

Organitza:

Fundació Catalunya-La  PedreraCentre de Cultura Contemporània de Barcelona

Col·labora:

Editorial ArielGedisaEditorial TusquetsAgencia Mexicana de Cooperación Internacional para el DesarrolloConsolat de Mèxic a BarcelonaFundació CIDOB

Continguts relacionats

Veure tots els continguts

La lectura

Conferència de Néstor García Canclini

Llegir ja no és només entendre paraules i frases, sinó també utilitzar icones de navegació, barres de desplaçament, hipervincles, imatges i músiques o mapes de llocs. Més enllà del llibre, quines són avui les eines per llegir ...

Veure el vídeo

Què és real?

Conferència de Chantal Maillard

Veure el vídeo

Activitats passades

La lectura

Conferència de Néstor García Canclini

La guerra i l'Estat Islàmic

Conferència de Patrick Cockburn

Què és real?

Conferència de Chantal Maillard

L'escolta

Conferència de Jordi Savall