Participantes

Albert Balasch

(Barcelona, 1971)

Albert Balasch ha publicado la nouvelle A fora, autoeditada en 1999; cuatro libros de versos: Què ha estat això (2002), Decaure (2003), Les execucions (2006), La caça de l'home (2009) y el cd Hans Laguna i Albert Balasch fan dissabte (2008)

Participa en