Participants

YProductions

Productora cultural que desenvolupa tasques de producció, gestió, investigació i formació en l'àmbit de la cultura des de 2003. Tot i que els projectes que han realitzat fins al moment són molt heterogenis, tots comparteixen un enfoc comú sota la doble vessant de ser entesos com processos de producció i al mateix temps d'investigació.

http://www.ypsite.net
Participa a
#masacritica