Participants

Xavier Badosa

Responsable de serveis web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), on ha impulsat projectes en l’àmbit de l’obertura de dades, la transparència, l’ús de llicències obertes, la presència en els mitjans socials o la visualització de dades. És el promotor de JSON-stat.org, una iniciativa que tracta d’explorar els beneficis d’utilitzar JSON com a format d’intercanvi de dades i metadades estadístiques. Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat de Barcelona, amb anterioritat va treballar a SAS Institute i ha estat professor en postgraus i màsters d’edició digital en diverses universitats i centres (Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, EdiTrain).

Web Xavier Badosa
Participa a