Participants

Verena Stolcke

Professora del departament d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Participa a