Participants

Ulrich Beck

(1944 - 2015)  Va ser catedràtic emèrit de Sociologia de la Universitat Ludwig Maximilian de Munic i catedràtic de Sociologia de la London School of Economics. És considerat un dels sociòlegs contemporanis més destacats en l’estudi de les conseqüències pernicioses dels processos de modernització i globalització, incloent els problemes mediambientals. En els darrers anys de la seva carrera es va centrar en l'estudi de les condicions canviants del treball en el context del capitalisme global i en el concepte de cosmopolitanisme. Ulrich Beck va encunyar conceptes ja clàssics en la reflexió sociològica, com ara “societat del risc”, “segona modernitat” o “modernització reflexiva”, que va desenvolupar en llibres com ara La sociedad del riesgo (Paidós, 1998), ¿Qué es la globalización? (Paidós, 1998), La democracia y sus enemigos (Paidós, 2000), La individualización: el individuo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas (Paidós, 2003), La mirada cosmopolita o la guerra es la paz (Paidós, 2005), Reinventar Europa. Una visión cosmopolita (Breus CCCB, 2006), Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno (Paidós, 2008), Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización (Paidós, 2009), entre d’altres. En un dels seus darrers assaigs, Una Europa alemana (Paidós, 2012), oferia una mirada crítica de la crisi econòmica i del paper d'Alemanya en la construcció europea. Va ser un intel·lectual de referència a nivell internacional i col·laborador habitual en mitjans com ara El País i The Guardian.

Participa a