Participants

Silvia Banchini

Urbanista i codirectora de la consultora Intelligent Coast Production, especialitzada en planificació de projectes de desenvolupament urbà i turístic. És també investigadora a la UOC-IN3, on estudia l’impacte del turisme en el model urbà de Barcelona. Al voltant de l’anàlisi d’aquest fenomen organitza el Simposi Internacional “Turismo XXL”, així com el màster Intelligent Coast a la UPC.

Participa a