Participants

Shadowless

Shadowless, extensió del grup Gamma, és un col·lectiu que inclou artistes de tot tipus que treballen en l'àmbit del multimèdia, des del disseny de pàgines web i el grafisme fins a la producció i els tallers musicals. Per exemple, Tomo, que treballa en l'empresa Music Links, ajuda els joves i els reforça en diversos enfocaments musicals. Juice Aleem també treballa amb joves en el camp musical: escriptura lírica, interpretació i teoria des de mitjan dels anys noranta a través del projecte Lord Redeem's Ghetto Grammar, impartit a escoles, col·legis i centres juvenils.

Web Shadowless
Participa a