Participants

Sandra Gibson

(EUA)
© Natalie Cass

Cineasta

Cineasta que treballa amb Luis Recoder, artistes performatius que utilitzen projectors de 16 i 35 mm com a eines mecàniques amb possibilitats hipnòtiques, esprais i gels, desenfocaments i ombres manuals per construir escultures audiovisuals. El 2011, la revista Film Comment els va incloure entre els cinc cineastes experimentals amb major projecció per al segle XXI.

www.gibsonrecoder.com
Participa a