Participants

Sandra Ezquerra

CCCB © Miquel Taverna, 2012

Sandra Ezquerra és Llicenciada en Història i en Antropologia per la Universitat de Barcelona i Doctora en Sociologia per la University of Oregon, als Estats Units. L'any 2008 va llegir la seva tesi, titulada The Regulation of the South-North Transfer of Reproductive Labor: Filipino Women in Spain and the United States. Actualment és investigadora a l'Àrea d'Inclusió Social i Ciutadania de l'IGOP (UAB). Ha realitzat estades de recerca a Berkeley (Estats Units) i a Manila (Filipines). Els seus principals camps de recerca són les polítiques socials, laborals i d'immigració, així com l'impacte que aquestes tenen en diferents col•lectius socials. Particularment, ha posat especial èmfasi en l'estudi de polítiques des d'una perspectiva de gènere. Ha publicat, en els darrers anys, diversos articles sobre aquestes temàtiques a Estats Units, a Filipines i a l'Estat Espanyol.

Participa a