Participants

Samir Khalaf

Historiador i sociòleg, professor de l’American University of Beirut.

Participa a