Participants

Sam3

Artista grafiter.

Sam3 (Espanya) forma part d’aquell grup de grafiters, pintors i muralistes que no conceben les seves obres com a simple decoració estètica, sinó com un canal de comunicació i una aventura. Aquest artista assegura que no li interessaria pintar en un llenç blanc, ja que diu que necessita l’escenari de l’espai urbà, com un territori a explorar i on deixar missatges perquè altres els recullin. Aquesta és la faceta que mostrarà Sam3 amb la seva presentació, on evidenciarà que al carrer hi ha tensions i dinàmiques invisibles, convertint-se així en un terreny obert a missatges subliminars. Aquesta serà una de les primeres presentacions públiques que Sam3 farà de la seva feina i de la seva figura com a artista.

Web de Sam3
Participa a