Participants

Pere Torres

Conseller tècnic de Territori, Infraestructures i Medi Ambient de l’Institut Cerdà i ambientòleg. Anteriorment ha desenvolupat diversos càrrecs a la Generalitat de Catalunya, com el de director general de Planificació del Departament de Medi Ambient i el de secretari de Planificació Territorial al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Ha participat també en els òrgans rectors de diversos organismes, entre ells el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, la Comissió Centre d’Estudis d’Informació Ambiental, la Junta de Residus, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Institut Català del Sòl i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.

Participa a