Participants

Paula Sibilia

Professora d’estudis culturals i mitjans a la Universitat Federal Fluminense de Rio de Janeiro. Les seves recerques s’ocupen de les transformacions de la subjectivitat contemporània i de l’estatut del cos i les seves imatges. És autora d’O show do eu: A intimidade como espetáculo (2008), una reflexió sobre l’impacte de les noves tecnologies en el concepte d’intimitat. Més recentment, s’han traduït al castellà les obres El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales (2009) y Redes o paredes. La escuela en tiempos de dispersión (2012).

Participa a