Participants

Oriol Nel·lo

Professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctorat en geografia per la UAB i mestratge en Afers Internacionals cursat a la Johns Hopkins University. Ha estat director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona, diputat al Parlament de Catalunya i secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya. També és membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Entre els seus treballs es poden destacar Ciutat de ciutats. Reflexions sobre el procés d’urbanització a Catalunya (2001), Aquí, no! Els conflictes territorials Catalunya (2003), La Llei de Barris. Una aposta col·lectiva per a la cohesió social (2009). Acaba de publicar Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña (València, Tirant lo Blanch, 2012), una anàlisi de la política territorial aplicada a Catalunya en el període 2003-2010.

Participa a