Participants

Oriol Clos

Arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona. Dins el mateix Ajuntament ha estat director de Plans i Projectes Urbans i director d’Urbanisme de la societat municipal 22@bcn, SA. Ha impartit també docència en urbanisme a l’ETSAB entre el 1990 i el 2002.

 

 

Participa a