Participants

Neus Torbisco

CCCB © Miquel Taverna, 2015

Professora de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra. La seva recerca se centra en la filosofia moral, política i jurídica en general, així com en la teoria constitucional, els drets humans i els estudis de gènere i de les migracions. Ha fet diverses estades de recerca al Canadà, país on va desenvolupar part de la seva tesi doctoral sota la supervisió del professor Will Kymlicka. Des de l’obtenció del seu doctorat a la Universitat Pompeu Fabra l’any 2000, ha estat professora visitant en diverses universitats estrangeres, com ara la Queen’s University (Canadà), la Universitat de Puerto Rico i la Universitat de Nova York. Del 2007 al 2009, va ser Academic Visitor a la London School of Economics i, del 2011 al 2012, va ser professora visitant a la Harvard Law School.

És autora de l’obra Group Rights as Human Rights: A Liberal Approach to Multiculturalism (Springer, 2006)i, més recentment, de Multiculturalism, Identity Claims and Human Rights: From Politics to the Courts (Journal of Law&Ethics of Human Rights, 2015).

Participa a