Participants

Monica Degen

© CCCB, 2016. Autor: Miquel Taverna.

Professora de Sociologia Urbana a la Brunel University.

Participa a