Participants

Modesto Orozco

Professor de Bioquímica i Biologia molecular a la Universitat de Barcelona, des del 2000.
Investigador principal de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) des del 2004.
Director del Departament de Ciències de la Vida, al Barcelona Supercomputing Center (BSC), des del 2005.
Director del Programa Conjunt IRB-BSC en Biologia Computacional des del 2006.

Professor associat de Bioquímica i Biologia molecular a la Universitat de Barcelona (1991-2000).
Investigador associat del Departament de Química de la Universitat de Yale (1991-1993).

Orozco és un científic sènior amb més de 350 publicacions, per sobre de 12.387 citacions i un índex h de 62. Ha estat guardonat amb diversos premis i reconeixements nacionals i internacionals i compta amb una beca del Consell Europeu de Recerca. Ha dirigit durant una dècada el Node de Bioinformàtica Estructural de l’Instituto Nacional de Bioinformática, amb el qual ha ajudat la comunitat espanyola en una àmplia gamma de projectes. També és assessor de diverses companyies farmacèutiques, i ha ajudat a introduir diversos medicaments en els assajos clínics. És director del Departament de Ciències de la Vida, que dóna suport a una gran sèrie de projectes en el camp de la bioinformàtica estructural i en el de la genòmica, amb èmfasi especial en els projectes relacionats amb la medicina personalitzada. El BSC ha fet un gran esforç per donar suport a projectes d’òmica i té l’objectiu de centralitzar el processament, l’emmagatzematge i la gestió de dades a Espanya.

Participa a