Participants

Miquel Molins

Crític i professor d’Història de l’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Participa a