Participants

Miquel Corominas

Professor del Departament d’Urbanisme de la UPC i del Laboratori d’Urbanisme de Barcelona, i comissari de l’exposició.

Participa a