Participants

Michael Pfeiffer

Professor de l’assignatura “Transformacions de la Memòria: Reflexions sobre la Cultura Escrita” al Doctorat en Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i professor de Filologia Alemanya en la mateixa universitat.

Participa a